Egyházasdengeleg község honlapja

Kis település Nógrád megye déli csücskében...

Egyházaasdengelegi Evangélikus TemplomEgyházasdengeleg evangélikus templomának első említése 1655-bôl való, akkor a község az ellen tiltakozott, hogy templomát katolikusnak mondják ki. Az 1931-es Canonica Visitatió szerint a falu temploma 1787-ben a korábbi imaház helyén épült újjá. A mai templomot 1837-ben építették s 1865-ig Szirák fíliája volt. Épített főoltára a XIX. század első évtizedeiből való. A klasszicista stílusú templom egyhajós, megközelítően keletelt, középtornyos.
A főhomlokzat középrésze enyhén előreugrik, e rizalit folytatásaként emelkedik ki a sima oromzatok közül a toronytest. A téglalap alakú hajó mindkét oldalfalát 5-5 falpillér tagolja, szentélye egyeneszáródású. Főbejárata szegmentív záródású, kőkeretében az építés évszámával. A toronyfeljáró a déli oldalról nyílik. Toronycsarnoka dongaboltozatos, a hajó sík mennyezetű. Karzatát két erőteljes toszkán fejezetű pillér tartja, mellvédje középen enyhén kihajlik. A karzat és a toronyfeljáró fa csigalépcsős. Főoltára copf stílusú.

Korabeli okmányokban fellelhető annak dokumentációja, hogy már az 1500-as években éltek evangélikusok a településen. Egy 1542-ben keletkezett irat arról szól, hogy valamiféle templommal, vagy közösségi összejövetelekre alkalmas hellyel is rendelkeztek, és saját papjuk volt. Később az ellenreformáció idején háttérbe szorult a protestáns lakosság, és átmenetileg megszűnt a templomi élet.

Az 1740-es évektől a Podmaniczky család lett a falu tulajdonosa, akik evangélikusok voltak. Ekkor újra megelevenedett az evangélikusság élete, de szervezett szinten a Sziráki Anyaegyház fíliájaként (tagegyházaként) működött.
A ma is meglévő templom 1837-ben készült el több évnyi építkezési munkálatok után. Az új templom birtokában merült fel az egyházközségben az önállósodás gondolata, ami 1852-ben megtörtént.

A gyülekezet első helyben élő lelkésze Valentinyi Sámuel volt. Az ő idejében, 1873-ban öntette a gyülekezet első harangját, mely még ma is használatban van. A zenei alapskála „A" hangján szólal meg, mintegy 490 kg tömegű és naponta jelzi a delet.

A századfordulón Szekej András vette át a lelkészi stafétabotot és szolgált Dengeleg papjaként 1949-ben bekövetkezett haláláig. Testét itt helyezték nyugalomra. Az egyházközség ma is szeretettel és tisztelettel ápolja sírját. 2008-ban a helyi önkormányzat Szekej András nevét adományozta a templom mellől induló utcának. Reményeink szerint ez a kis bekötőút falufejlesztés során sétánnyá alakul.
1949-től 1973-ig Garami Lajos lelkész töltötte be a hivatalt, őt követte Bokkon Lajos 1990-ig.

A következő parókus Babka László lett 1997-ig, majd Szmolár Attila kapott megbizatást. 1999-től Tóth Attila végezte a szolgálatot 2003-ig, a jelenlegi lelkész szolgálatba lépéséig.
Az egyházközség taglétszáma nem sokkal haladja meg a 200-at, de ennek a maroknyi seregnek jó része lelkes és szorgalmas templomlátogató.
Rendszeres istentiszteleti alkalmaink vannak minden vasárnap 11 órától, hétköznap (szerda) bibliaórát tartunk a gyülekezeti házban. Úrvacsorával havonta egyszer él a közösség, általában a hó első vasárnapján.
Folyamatosan apadó gyermeklétszám mellett is működik a hitoktatás óvodában és iskolában egyaránt.

Gyülekezetünkről bővebben ide kattintva olvashat.

Bartos Zoltán
lelkész